side-area-logo

CONTACT

FIND US

บริษัท โกคอนเน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้าน ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการระบบงานไอทีของภาคธุรกิจให้มีความครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ที่อยู่ | 61/56 ซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 31 ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร
| 0-2573-7646
อีเมล | bds@goconnext.com