บริษัท โกคอนเน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้าน ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integrator: SI) โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการระบบงานไอทีของภาคธุรกิจให้มีความครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ลักษณะการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย


1) จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอที (IT Products) สำหรับบริษัทและองค์กร (SMB, Corporate, Enterprise, Education, Government) โดยเราคัดสรรอุปกรณ์ไอทีที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือในบริการหลังการขายเป็นสำคัญ

2) บริการงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Services)  โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการของทุกภาคธุรกิจ องค์กร ภาคการศึกษา และหน่วยงานราชการ ประกอบไปด้วย

NETWORK & CABLING

บริการออกแบบและติดตั้งสายนำสัญญาณเครือข่ายต่างๆ ทั้งสายสัญญานใยแก้วนำแสง (Fiber Optic), สายสัญญาณเครือข่าย LAN (Cat5e, Cat6 Cable), สายนำสัญญาณอนาล็อค (RG6, RG11 Cable) พร้อมเครื่องมือตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบระบบสายสัญญาณประเภทต่างๆ

IT SERVICE

บริการดูแลระบบไอที (IT MA Outsourcing) สำหรับองต์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (Small & Medium Business: SMB)  มีทั้งแบบรายครั้ง (Case by Case) และสัญญารายปี (MA Contract) รวมไปถึงการจัดทำโครงการทางด้านระบบไอที ตามความต้องการทางด้านธุรกิจ (IT Projects)

DEVOLOPMENT

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ (Website Creative) และบริการพัฒนาโปรแกรมทั้งบนมือถือ (Mobile Application) และบนเครือข่าย (Web Application) สร้างโปรแกรมบนพื้นฐานความต้องการเฉพาะด้านสำหรับแต่ละธุรกิจ

BUSINESS SOLUTION

บริการระบบไอทีพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) อาทิเช่น ระบบ E-Mail, Web Hosting, Anti-Spam Mail, Web Application Firewall, VPS, Colocation, VoIPบริการออกแบบและติดตั้งสายนำสัญญาณเครือข่ายต่างๆ ทั้งสายสัญญานใยแก้วนำแสง (Fiber Optic), สายสัญญาณเครือข่าย LAN (Cat5e, Cat6 Cable), สายนำสัญญาณอนาล็อค (RG6, RG11 Cable) พร้อมเครื่องมือตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบระบบสายสัญญาณประเภทต่างๆ

Fiber Installation

LAN/WAN Installation

WIFI Installation

IPCamera Installation

บริการดูแลระบบไอที (IT MA Outsourcing) สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (Small & Medium Business: SMBs)  มีทั้งแบบรายครั้ง (Case by Case) และสัญญารายปี (MA Contract)

IT Case by Case

IT MA Outsourcing

IT Project Solution
บริการออกแบบและพัฒนาเว็บ ไซด์ (Website Creative) และบริการพัฒนาโปรแกรมทั้งบนมือถือ (Mobile Application) และบนเครือข่าย (Web Application) สร้างโปรแกรมบนพื้นฐานความต้องการเฉพาะด้านสำหรับแต่ละธุรกิจ


Website Creative & Design

Mobile Application Devolopment

Application DevolopmentIT Solution for SMBs บริการทางไอทีสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม

ร่วมสร้างและวางรากฐานทางธุรกิจกับคุณ เป็นเสมือน Partner และที่ปรึกษา เพื่อให้ธุรกิจของขึ้นเติบโตได้อย่างมั่นคง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางด้านไอที เราจะทำให้ธุรกิจของคุณมีความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่า รวมทั้งการจัดการต่างๆ ที่จะให้เรื่องไอทีเป็นเรื่องง่ายๆApplication Solution for SMBs โปรแกรมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ชิงความได้เปรียบทางธุรกิจด้วย Application ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณง่าย ลดเวลา และช่วยเพิ่มรายได้มากขึ้นด้วย