side-area-logo

CAREERS

wellcome

บริษัทโกคอนเน็กซ์ ได้เปิดรับบุคคลกกรเพิ่มโดยมีตำแหน่งงานที่หลากหลาย สามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานได้ ด้านล่างข้อความนี้ หากท่านได้สนใจสามาราส่ง resume ได้ที่  hr@goconnext.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 025737646

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกิจ

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ทำใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
 • ทำการจัดซื้อสินค้า วัสดุ อุปกรณ์
 • จัดจ้าง SUB-CONTRACTOR งานติดตั้งสายสัญญาณ
 • ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุงานติดตั้ง
 • ตรวจนับสินค้า วัสดุ
 • ตรวจสอบและบันทึกบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ทำสรุปเวลาทำงานของพนักงาน
 • เตรียมเอกสารนำส่งทางบัญชีทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช. หรือปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 – 30 ปี
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การลงบัญชี
  • อุปกรณ์ไอที
  • อุปกรณ์งานระบบสายสัญญาณเครือข่าย
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER
 • POINT, เป็นอย่างน้อย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาผลิตภัณฑ์ทางด้านไอที
 • ประกันสังคม

ผู้ประสานงานธุรกิจและโครงการ

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • นำเสนอแนะนำบริการและสินค้าด้านไอที
 • จัดหาข้อมูลงานประมูลทางด้านไอที
 • ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคภายบริษัท
 • จัดทำข้อมูลนำเสนอลูกค้า
 • จัดทำเอาสารการยื่นประมูลโครงการต่าง ๆ
 • ทำใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำรายงานการประชุม
 • จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช. หรือปริญญาตรีทางด้านธุรกิจ การตลาด ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 – 33 ปี
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีความรู้ด้านไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK เป็นอย่างน้อย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านไอที
 • ประกันสังคม

พนักงานขายโครงการไอที

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • นำเสนอแนะนำบริการและสินค้าด้านไอที
 • จัดหาข้อมูลด้านไอทีเพื่อประกอบการยื่นประมูลโครงการด้านไอที
 • ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ความต้องการด้านเทคนิคของลูกค้า
 • ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคภายบริษัทและเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • จัดทำข้อมูลนำเสนอลูกค้า
 • จัดทำเอาสารการยื่นประมูลโครงการต่าง ๆ
 • ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานด้านไอที
 • จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 27 – 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีความรู้ด้านไอที
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK เป็นอย่างน้อย
 • มีความสามารถในการนำเสนองานด้านไอที
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านไอที
 • ประกันสังคม

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • วางแผนด้านการตลาดและการขาย
 • ควบคุมงานด้านการขายและการตลาด
 • ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด
 • นำเสนอแนะนำบริการและสินค้าด้านไอที
 • จัดหาข้อมูลงานประมูลทางด้านไอที
 • ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำเอาสารการยื่นประมูลโครงการต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานสรุปด้านการขายและการตลาด
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านธุรกิจ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 – 40 ปี
 • เพศ หญิง หรือ ชาย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดและงานขายอย่างน้อย 5 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีความรู้ด้านไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK เป็นอย่างน้อย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านไอที
 • ประกันสังคม

ช่างติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • สำรวจหน้างานติดตั้ง
 • ประเมินวัสดุ และอุปกรณ์ติดตั้ง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์วัสดุในการติดตั้ง
 • ติดตั้งสายสัญญาณแบบต่างๆ CAT5E, CAT6, FIBER, RG6, RG11 เป็นต้น
 • ติดตั้งท่อร้อยสายแบบ FLEX, EMT, IMT, PVC, UPVC เป็นต้น
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม. 3 ขึ้นไป หรือ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 18 – 25 ปี
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ติดตั้งสาย และเข้าหัวสาย LAN
  • ดัดท่อ EMT, IMC
  • ติดตั้งมิเตอร์ เบรกเกอร์ ไฟฟ้า
  • งานซ่อมฝ้า ทาสี
 • สามารถทำงานที่สูงได้
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถขี่มอเตอร์ไซต์และขับรถยนต์ได้ (เกียรธรรมดา)
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 5-15 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • รายได้พิเศษจากการติดตั้ง (INCENTIVE)
 • ค่าอาหาร (เฉพาะวันทำงานติดตั้ง)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • ประกันสังคม

วิศวกรควบคุมงานติดตั้งระบบเครือข่าย

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • สำรวจหน้างานติดตั้งระบบเครือข่าย
 • จัดทำแบบการติดตั้งเครือข่าย
 • คำนวณ BOQ
 • จัดทำแผนงานติดตั้ง
 • ประสานงานกับลูกค้าและเจ้าของพื้นที่ติดตั้ง
 • ควบคุมการทำงานทีมติดตั้ง และทีมติดตั้งภายนอก (SUB-CONTRACTOR)
 • ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์
 • ดำเนินงานส่งมอบงานโครงการ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน IT หรือ ENGINEERING หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 27 – 35 ปี
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน IT 3 ปี
 • มีความรู้ดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การควบคุมงานติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย
  • การออกแบบระบบเครือข่ายภายในอาคาร
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, VISIO เป็นอย่างน้อย
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานกลางคืนได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 3-7 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • รายได้พิเศษจากการควบคุมโครงการ (COMMISSION)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • ประกันสังคม

วิศวกรระบบไอที

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • รับปัญหาการใช้งานไอทีและแก้ไขปัญหาทางไกล (REMOTE SUPPORT)
 • ดูแลบระบบไอทีให้ลูกค้า (ONSITE SUPPORT)
 • ดูแลระบบไอทีเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE)
 • วางแผนการบำรุงรักษาระบบไอที
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า
 • ออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่งค่าระบบไอที ตามแต่ละโครงการ
 • ดูแลรักษาระบบไอทีของบริษัท
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือ แผนผังเครือข่าย เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน IT หรือ ENGINEERING หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน IT 1 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • COMPUTER, NOTEBOOK, SERVER
  • ROUTER, SWITCH, FIREWALL, LOAD BALANCE, ACCESS POINT
  • WINDOW 7, 8, 10, UBUNTU, WINDOWS SERVER 2008, 2012, CENTOS
  • ANTIVIRUS
  • NETWORK, INTERNET, LAN, WAN, IP ADDRESS
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, VISIO เป็นอย่างน้อย
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่างๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านไอที
 • ประกันสังคม

วิศวกรระบบอาวุโส

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • รับปัญหาการใช้งานไอทีและแก้ไขปัญหาทางไกล (REMOTE SUPPORT)
 • ดูแลบระบบไอทีให้ลูกค้า (ONSITE SUPPORT)
 • วางแผนการบำรุงรักษาระบบไอที
 • ออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่งค่าระบบไอที ตามแต่ละโครงการ
 • ดูแลรักษาระบบไอทีของบริษัท
 • พัฒนาระบบไอทีตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน IT หรือ ENGINEERING หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 28 – 35 ปี
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน IT 5 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • SERVER, STORAGE, VIRTUALIZATION, SOFTWARE CONTAINER
  • ROUTER, SWITCH L2,L3 , FIREWALL, LOAD BALANCE, ACCESS POINT
  • WINDOW 7, 8, 10, UBUNTU, WINDOWS SERVER 2008, 2012, CENTOS
  • ZIMBRA MAIL SERVER, VOIP
  • NETWORK, VLAN, VPN, IP ADDRESS
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, VISIO เป็นอย่างน้อย
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านไอที
 • ประกันสังคม

นักออกแบบเว็บไซด์

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ตรวจสอบสถานะเว็บไซด์
 • ออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์
 • ออกแบบกราฟฟิกงาน PRESENTATION ของบริษัท
 • นำเข้าข้อมูลสินค้าทางด้านไอทีของบริษัท
 • ออกแบบและสร้างเว็บไซด์
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน GRAPHIC DESIGN หรือ ENGINEERING หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน GRAPHIC DESIGN อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • CMS (WORDPRESS)
  • INFOGRAPHIC DESIGN
  • HTML5
  • WEB HOSTING
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, VISIO เป็นอย่างน้อย
 • สามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิก PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR เป็นอย่างน้อย
 • บ้างาน ชอบทำงานหนัก
 • ชอบการสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ส่งตัวอย่างผลงานก่อนนัดสัมภาษณ์

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านกราฟฟิก
 • ประกันสังคม

นักออกแบบเชิงสร้างสรรค์

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์
 • ออกแบบและจัดทำ MEDIA CONTENT ต่าง ๆ
 • ออกแบบกราฟฟิกงาน PRESENTATION ของบริษัท
 • ออกแบบและสร้างเว็บไซด์
 • ออกแบบกราฟฟิก WEB APPLICATION

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน GRAPHIC DESIGN หรือ ENGINEERING หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 30 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน GRAPHIC DESIGN อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • CMS (WORDPRESS)
  • INFOGRAPHIC DESIGN
  • HTML5
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, VISIO เป็นอย่างน้อย
 • สามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิก PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR เป็นอย่างน้อย
 • บ้างาน ชอบทำงานหนัก
 • ชอบการสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านกราฟฟิก
 • ประกันสังคม

โปรแกรมเมอร์

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • วิเคราะห์ความต้องการลูกค้า
 • PHP CODING
 • UNIT TEST
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน COMPUTER หรือ ENGINEERING หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้านเขียนโปแกรม PHP อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT เป็นอย่างน้อย
 • บ้างาน ชอบทำงานหนัก
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • ประกันสังคม

โปรแกรมเมอร์ ASP.NET

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ทำงานร่วมกับ SYSTEM ANALYST ในส่วนการออกแบบ TECHNICAL PROGRAMMING
 • เขียนโปรแกรมตามที่ SYSTEM ANALYST ออกแบบ
 • ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล
 • ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (FIX BUG)
 • ดำเนินงานติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วให้กับระบบของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้านโปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี
 • มีความรู้ดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ทางด้าน OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
  • การ CODING เกี่ยวกับ MVC (MODEL VIEW CONTROLLER) และ DESIGN PATTERN แบบอื่นๆ
  • การ CODING เกี่ยวกับ ANGULAR, JQUERY, JAVASCRIPT
  • การใช้งาน SQL และ MICROSOFT SQL SERVER หรือ ORACLE DATABASE
  • การสร้างรายงานด้วย CRYSTAL REPORT
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, VISIO เป็นอย่างน้อย
 • มีความชอบในการเขียนโปรแกรม
 • เปิดกว้างในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบใหม่
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • ประกันสังคม

นักวิเคราะห์ระบบโปรแกรม

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอผลงาน
 • ทำเอกสารFEASIBILITY STUDY และ เอกสาร SRS
 • เขียนเอกสาร PROPOSAL
 • ออกแบบ WORK FLOW และ SYSTEM FLOW และ DIAGRAM ต่างๆสำหรับการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
 • ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒนา

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน BUSINESS หรือ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน BA หรือ SA อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ทางด้านระบบงาน ERP
  • การใช้งาน SQL และ MICROSOFT SQL SERVER หรือ ORACLE DATABASE
  • การสร้างรายงานด้วย CRYSTAL REPORT
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, VISIO เป็นอย่างน้อย
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่างๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านไอที
 • ประกันสังคม

นักติดตั้งระบบโปรแกรม ERP

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ศึกษาการใช้งาน และการตั้งค่าระบบ ERP ของบริษัท
 • สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอผลงาน
 • ทำเอกสารFEASIBILITY STUDY และ เอกสาร SRS
 • ออกแบบ WORK FLOW และ SYSTEM FLOW และ DIAGRAM ต่างๆสำหรับการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
 • วางแผน ออกแบบ ตั้งค่า นำเข้าข้อมูล ทดสอบ และจัดอบรมการใช้งาน ERP ให้กับลูกค้า
 • ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒนา

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน BUSINESS หรือ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน BA หรือ SA อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ทางด้านระบบงาน ERP ODOO
  • การใช้งาน POSTGRESQL
  • การสร้างรายงานด้วย JASPER REPORT
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, VISIO เป็นอย่างน้อย
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่างๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านไอที
 • ประกันสังคม

นักทดสอบระบบโปรแกรม

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ทำความเข้าใจในโครงสร้างโปรแกรมในแต่ละโครงการ
 • วางแผน และออกแบบการทดสอบโปรแกรม
 • สร้างหัวข้อทดสอบ (TEST CASE) และ จำลองเหตุการณ์ ที่จะทดสอบ(TEST SCENARIOS)
 • เตรียมข้อมูลในการทดสอบ (TEST DATA)
 • ทดสอบระบบตามความต้องการของระบบ
 • และบันทึกข้อผิดพลาด (BUG) ที่พบเจอและส่งให้โปรแกรมเมอร์
 • ทำการทดสอบข้อผิดพลาดที่เจอ ที่ส่งกลับมาจากโปรแกรมเมอร์
 • จัดทำเอกสารรายงานการทดสอบระบบ
 • จัดทำเอกสารการใช้งานโปรแกรม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน IT หรือ ENGINEERING หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน IT 1 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้าน SDLC (SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE)
  • มึความรู้ด้าน AGILE & SCRUM
  • มีความรู้ด้าน SQL และ DATABASE
  • มีความรู้ด้าน AUTOMATE TESTING
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ WORD, EXCEL, POWER POINT, VISIO เป็นอย่างน้อย
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่างๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ไอที
 • ส่วนลดสถานบริการออกกำลังกาย (มวยไทย)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนาทางด้านไอที
 • ประกันสังคม