Skip to content

CAREERS

wellcome

บริษัทโกคอนเน็กซ์ ได้เปิดรับบุคคลกกรเพิ่มโดยมีตำแหน่งงานที่หลากหลาย สามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานได้ ด้านล่างข้อความนี้ หากท่านได้สนใจสามาราส่ง resume ได้ที่  hr@goconnext.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 025737646

Back-end Programmer

โปรแกรมเมอร์ ASP

ลักษณะงาน
 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ทำงานร่วมกับ Business/System Analyst ในส่วนการออกแบบ Technical programming
 • เขียนโปรแกรมตามที่ Business/System Analyst ออกแบบ
 • ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล
 • ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Fix bug)
 • ดำเนินงานติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วให้กับระบบของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารที่เกียวข้องต่างๆ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้านโปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี
 • มีความรู้ดังนี้
  • ด้านกรอบแนวคิด Object Oriented Programming: OOP
  • การ coding เกี่ยวกับ MVC (Model View Controller) และ Design Pattern แบบอื่นๆ
  • การ coding ASP.NET, C#
  • การใช้งาน SQL และ Microsoft SQL Server Database
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Full Stack จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio เป็นอย่างน้อย
 • มีความชอบในการเขียนโปรแกรม
 • เปิดกว้างในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบใหม่
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
รายได้และสวัสดิการ
 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

Front-end Programmer

โปรแกรมเมอร์ Angular/React

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ทำงานร่วมกับ Business/System Analyst ในส่วนการออกแบบ Technical programming
 • เขียนโปรแกรมตามที่ Business/System Analyst ออกแบบ
 • ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล
 • ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Fix bug)
 • ดำเนินงานติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วให้กับระบบของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารที่เกียวข้องต่างๆ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้านโปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี
 • มีความรู้ดังนี้
  • ด้านกรอบแนวคิด Object Oriented Programming: OOP
  • การ coding เกี่ยวกับ MVC (Model View Controller) และ Design Pattern แบบอื่นๆ
  • การ coding เกี่ยวกับ HTML, Angular, JQuery, Javascript, React
  • การใช้งาน SQL และ Microsoft SQL Server Database
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Full Stack จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio เป็นอย่างน้อย
 • มีความชอบในการเขียนโปรแกรม
 • เปิดกว้างในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบใหม่
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

System Analysis

นักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเชิงเทคนิค

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอผลงาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์ เอกสาร TOR, feasibility study และ เอกสาร SRS
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ Proposal
 • ออกแบบและวางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาระบบโปรแกรม
 • ออกแบบ Class Diagram, Object Diagram, Data Flow Diagram, Sequence Diagram, State Diagram สำหรับการพัฒนาระบบโปรแกรม
 • วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
 • ติดตามและประสานงานควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒนา

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Computer หรือ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน SA อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ทางด้าน Object Oriented Programming
  • การ coding เกี่ยวกับ MVC (Model View Controller) และ Design Pattern แบบอื่น ๆ
  • การ coding เกี่ยวกับ HTML, Angular, JQuery, Javascript, React, Full Stack
  • การใช้งาน SQL และ Microsoft SQL Server Database
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Visio เป็นอย่างน้อย
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่าง ๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

Application Tester/Support

นักทดสอบระบบโปรแกรม

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ทำความเข้าใจในโครงสร้างโปรแกรมในแต่ละโครงการ
 • วางแผน และออกแบบการทดสอบโปรแกรม
 • สร้างหัวข้อทดสอบ (Test Case) และ จำลองเหตุการณ์ ที่จะทดสอบ(Test Scenarios)
 • เตรียมข้อมูลในการทดสอบ (Test Data)
 • ทดสอบระบบตามความต้องการของระบบ
 • บันทึกข้อผิดพลาด (Bug) ที่พบเจอและส่งให้โปรแกรมเมอร์
 • ทำการทดสอบข้อผิดพลาดที่เจอ ที่ส่งกลับมาจากโปรแกรมเมอร์
 • จัดทำเอกสารรายงานการทดสอบระบบ
 • จัดทำเอกสารการใช้งานโปรแกรม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Computer หรือ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน IT 1 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้าน SQL และ Database
  • มีความรู้ด้าน Automate Testing
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Visio เป็นอย่างน้อย
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่าง ๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

ERP Implementer

นักติดตั้งระบบโปรแกรม ERP

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ศึกษาการใช้งาน และการตั้งค่าระบบ ERP ของบริษัท
 • สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอผลงาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์ เอกสาร TOR, feasibility study และ เอกสาร SRS
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ Proposal
 • ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่าง ๆสำหรับการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
 • วางแผน ออกแบบ ตั้งค่า นำเข้าข้อมูล ทดสอบ และจัดอบรมการใช้งาน ERP ให้กับลูกค้า
 • พัฒนาระบบ ERP ด้วย Odoo Framework

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Business หรือ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน BA หรือ SA อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ทางด้านระบบงาน ERP Odoo
  • การใช้งาน PostgreSQL
  • การสร้างรายงานด้วย Jasper Report , iReport Designer
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Visio เป็นอย่างน้อย
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่างๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

IT System Engineer

วิศวกรระบบไอที

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • รับปัญหาการใช้งานไอทีและแก้ไขปัญหาทางไกล (Remote Support)
 • ดูแลบระบบไอทีให้ลูกค้า (Onsite Support)
 • ดูแลระบบไอทีเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • วางแผนการบำรุงรักษาระบบไอที
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า
 • ออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่งค่าระบบไอที ตามแต่ละโครงการ
 • ดูแลรักษาระบบไอทีของบริษัท
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือ แผนผังเครือข่าย เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน IT หรือ Engineering หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน IT 1 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Computer, Notebook, Server
  • Router, Switch, Firewall, Load balance, Access Point
  • Window 7, 8, 10, Ubuntu, Windows Server 2008, 2012, CentOS
  • Antivirus
  • Network, Internet, LAN, WAN, IP Address
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio เป็นอย่างน้อย
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่าง ๆ
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

IT Leader

หัวหน้าวิศวระบบ

ลักษณะงาน
 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • รับปัญหาการใช้งานไอทีและแก้ไขปัญหาทางไกล (Remote Support)
 • ดูแลบระบบไอทีให้ลูกค้า (Onsite Support)
 • วางแผนการบำรุงรักษาระบบไอที
 • สร้างระบบความรู้ภายในแผนก (IT MA and Troubleshoot Knowledge System)
 • ออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่งค่าระบบไอที ตามแต่ละโครงการ
 • ดูแลรักษาระบบไอทีของบริษัท
 • พัฒนาระบบไอทีตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน IT หรือ Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 – 40 ปี
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน IT 5 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Server, Storage, Virtualization, Software container
  • Router, Switch L2,L3 , Firewall, Load balance, Access Point
  • Windows Server 2012, 2016, CentOS
  • Mail Server, VoIP
  • Network, VLAN, VPN, IP Address
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio เป็นอย่างน้อย
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ช่วงเวลา 1-3 วันต่อครั้ง
รายได้และสวัสดิการ
 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

Marketing

เจ้าหน้าที่การตลาด

ลักษณะงาน
 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • จัดทำสื่อ ภาพ เสียง การตลาด เกี่ยวกับ สินค้าไอที บริการไอที และแอพพลิเคชั่น
 • สร้างประโยคและประชาสัมพันธ์ ข้อความด้านการตลาด ทั้ง e-Mail, Post, Social Media, Website, Offline
 • ออกแบบและวางแผนการสร้างภาพลักษณ์บนออนไลน์
 • สร้างเนื้อหา และนำเข้าเนื้อหาทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์
 • ค้นหากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และนำส่งข้อมูลด้านการตลาดสู่กลุ่มประเภทลูกค้าไดอย่างเหมาะสม
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • อายุ 25 – 30 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการเขียนบทความ คำโฆษณา การตลาด
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Outlook เป็นอย่างน้อย
 • o มีความสามารถในการตกแต่งภาพประกอบด้านการตลาดพื้นฐาน
 • o มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
รายได้และสวัสดิการ
 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

Web Designer

นักออกแบบเว็บไซต์

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ตรวจสอบสถานะเว็บไซด์
 • ออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์
 • ออกแบบกราฟฟิกงาน Presentation ของบริษัท
 • ออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณาบริการทาง Social Media
 • นำเข้าข้อมูลสินค้าทางด้านไอทีของบริษัท
 • ออกแบบและสร้างเว็บไซด์
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Graphic Design หรือ Engineering หรือ การออกแบบ, วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน Graphic Design อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • CMS (WordPress)
  • Infographic Design
  • HTML5
  • Web Hosting
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, เป็นอย่างน้อย
 • สามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิก Photoshop, Illustrator เป็นอย่างน้อย
 • บ้างาน ชอบทำงานหนัก
 • ชอบการสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ส่งตัวอย่างผลงานก่อนนัดสัมภาษณ์

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

UI/UX Creative Designer

นักออกแบบเชิงสร้างสรรค์

ลักษณะงาน
 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์
 • ออกแบบและจัดทำองค์ประกอบของโปรแกรม
 • ออกแบบและจัดทำ Media content ต่าง ๆ
 • ออกแบบกราฟฟิกงาน Presentation ของบริษัท
 • ออกแบบและสร้างเว็บไซด์
 • ออกแบบกราฟฟิก Web Application
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Graphic Design หรือ Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 30 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน Graphic Design อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านไอทีดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Front-end Developer
  • Infographic Design
  • HTML5
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Visio เป็นอย่างน้อย
 • สามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิก Photoshop, Illustrator เป็นอย่างน้อย
 • บ้างาน ชอบทำงานหนัก
 • ชอบการสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
รายได้และสวัสดิการ
 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

Business & Project Coordinator

ผู้ประสานงานธุรกิจและโครงการ

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • นำเสนอแนะนำบริการและสินค้าด้านไอที
 • จัดหาข้อมูลงานประมูลทางด้านไอที
 • ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคภายในบริษัท
 • จัดทำข้อมูลนำเสนอลูกค้า
 • จัดทำเอาสารการยื่นประมูลโครงการต่าง ๆ
 • ทำใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำรายงานการประชุม
 • จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทางด้านธุรกิจ การตลาด ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีความรู้ด้านไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point, Outlook เป็นอย่างน้อย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ในช่วงเวลาสั้นๆ

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี

Business&Accounting Support

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกิจและบัญชี

ลักษณะงาน

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
 • เวลาทำงาน 09:00 – 18:00
 • ทำใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
 • ทำการจัดซื้อสินค้า วัสดุ อุปกรณ์
 • จัดจ้าง Sub-Contractor งานติดตั้งสายสัญญาณ
 • ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุงานติดตั้ง
 • ตรวจนับสินค้า วัสดุ
 • ตรวจสอบและบันทึกบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ทำสรุปเวลาทำงานของพนักงาน
 • เตรียมเอกสารนำส่งทางบัญชีทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช. หรือปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 – 30 ปี
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การลงบัญชี
  • อุปกรณ์ไอที
  • อุปกรณ์งานระบบสายสัญญาณเครือข่าย
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้ Word, Excel, Power Point เป็นอย่างน้อย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินประจำเดือน (ตามฐานเงินเดือนบริษัท ประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ซื้อสินค่าไอทีในราคาต้นทุน
 • สิทธิ์ใช้บริการยิมออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สิทธิ์พาคนในครอบครัวมาเล่นลด 50% (พ่อ แม่ ลูก ภรรยา เท่านั้น)
 • คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานประจำ
 • วันพักร้อน (หลังจากทำงานครบ 1 ปี)
 • เสื้อพนักงาน (ตามรอบการแจก)
 • การฝึกอบรม สัมมนา
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • Outing ต่างจังหวัดประจำปี