Skip to content

ทำไมบริษัทต้องดูแลระบบคอมพิวเตอร์

เข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวิถีการทำงานเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทหลายบริษัทต้องปรับตัวและยกระดับสมรรถนะของตน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งที่หลายบริษัทยังคงไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นักก็คือ การดูแลคอมพิวเตอร์

แล้วการดูแลคอมพิวเตอร์มันสำคัญยังไง ?

เพราะคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการทำงานให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และสะดวก มากยิ่งขึ้น ใช่ว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องมาแล้ว ทางบริษัทจะสามารถดูแลได้ทุกเรื่องนะ แท้จริงแล้วคอมพิวเตอร์แบรนด์หรือยี่ห้อที่มีประกันตัวเครื่อง เขาก็ดูแล “เฉพาะฮาร์ดแวร์ที่รับประกันเท่านั้น”  ไม่ได้รวมถึงซอฟท์แวร์หรือการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ และยิ่งไปกว่านั้น การดูแลคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่การทำความสะอาดตัวเครื่องเพียงอย่าเดียวนะครับ แต่ต้อง “ ทำความสะอาดโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการ ” ด้วย เพื่อที่จะให้การทำงานของตัวเครื่องนั้นใช้งานได้อยางราบรื่นไงละครับ โดยมีวิธีการตามนี้เลย

แล้วทำไมบริษัทต้องดูแลคอมพิวเตอร์ละ !!

หากคุณเป็นเจ้าของบริษัท ลองตอบคำถาม 3 ข้อนี้ดูหน่อยละครับ ∨∨∨

  •        หากวันหนึ่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทหยุดทำงาน จะ เกิดความ เสียหายมูลค่าเท่าไหร่กับบริษัท ?
  •        บริษัทจะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ไหม ?
  •       บริษัทได้เตรียมแผนสำรองเมื่อเกิดเหตุไว้อย่างไร ?

 

สรุป

ที่กล่าวมาทั้งหมด คือสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ ลองตอบคำถามแล้วตอบตัวเองว่า บริษัทเรายังขาดอะไร อะไรที่ยังไม่พัฒนา การจัดการกับปัญหาทั้งหมดนี้บางทีพนักงานภายในบริษัท ไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือบริษัทส่วนใหญ่จะจ้าง outsource เข้ามาดูแลธุรกิจเพื่อให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ( outsource ดีต่อธุรกิจอย่างไร คลิก )