ภาพบรรยากาศ วันฮาโลวีน เทศกาลผีๆ ในเมือง GOCONNEXT

วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันเทศกาลปล่อยผีของชาวตะวันตก หรือที่เรียกกันติดปากว่า วันฮาโลวีน  จึงจะพาไปชมบรรยากาศงานฉลองเทศกาลแบบผีๆ ในเมือง GOCONNEXT ไปดูกันนนนนนนนนน !!!!

Share
บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วประเทศ

บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาระบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วประเทศ โดยสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ อาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา จ.นนทบุรี   นายสิทธา ศรีอรุณนิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมประชุมวางแผนงานในโครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า โดยมี “นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส” รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา และพนักงานเข้าร่วมประชุมงานหารือในครั้งนี้   ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศได้ให้ความสำคัญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุง

Share
บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมดำเนินโครงการระบบสำนักงานอัตโนมัติ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมดำเนินโครงการระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร   นาย ยงวุฒิ เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทโกคอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมประชุมวางแผนงานในโครงการระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) โดยมี “นายสุธน วิชัยรัตน์”

Share